Bewaringsboerdery

 • Loop katvoet met strookbewerking

  Deur Marleen Smith

  In Suid-Afrikaanse toestande hou strookbewerking verskeie onderliggende gevare in, meen ‘n boer wat al tien jaar geenbewerking beoefen. Die praktyk van strookbewerking is vir Noord-Amerikaanse toestande ontwerp.

 • Bewaringsboerdery gee gewasvertakkings lyf

  Deur Amelia Genis

  Boere by Heidelberg in die Wes-Kaap neem verreikende besluite oor die samestelling van hul boerderye en beweeg algaande na ‘n groter gewaskomponent.

 • Geenbewerking bring volhoubaarheid

  Deur Amelia Genis

  Praktyke en tegnologie vir verminderde bewerking het die afgelope 30 jaar ‘n omwenteling op die gebied van gewasproduksie in die Suidelike Halfrond teweeg gebring. ‘n Nuwe boek uit Australië beskryf hoe dit tot voordeel van volhoubare boerdery aangewend kan word.