Regskenner

Vra 'n vraag Indeks van antwoorde

BUTCH VAN BLERK

Mnr. Butch van Blerk praktiseer as prokureur en transportbesorger. Hy dien in kommissies van die Departement van Justisie, die Vereniging van Prokureursordes en die Kaapse Wetsgenootskap.

 • Boer deur besigheid of in trust

  As jy 'n boerderybesigheid het en ook 'n aandeel van 80% in 'n trust (wat landbougrond bevat), sal dit meer baat om die trust se grond uit te huur aan my eie besigheid (met die trust se goedkeuring) of sal ek meer baat deur die grond deur die trust te boer en net 80% wins vat?
  • Oordragkoste op huis

   My pa en ma het hul huis klaar afbetaal en hulle wil graag die huis op my naam sit. Dit is my erfporsie. Hulle het toe na hulle bank toe gegaan om te hoor hoeveel die oordragkoste sal wees en hulle het gese R300 000,00. Ons stres nou baie want ons het soveel geld nie. Is daar iets anders wat ons kan doen om die huis oor te sit in my naam. Wat nie so duur is nie.
   • Vruggebruik: Die kan en kan nie’s

    My man is die eienaar van ‘n hoewe waarvan my skoonpa vruggebruik het. Het ons gebruiksreg van die grond en geboue? Mag ons bv. ‘n stoorkamer gebruik of van die vrugte op die hoewe gebruik? Ons het wel mondelingse goedkeuring van my skoonpa ontvang om dit te gebruik. Mag hy dit nou terugtrek?
    • Wil fonteinwater bottel en verkoop

     Middag, Ek het 'n natuurlike waterbron op my plaas (fontein) en wil die water bottel en bemark. Ek het labratoruim toetse laat doen en die water is geskik vir hierdie doel. Wat is die wetlike aspekte en watter ander wette/regulasies is daar wat nagekom moet word voordat ek met so iets kan begin?Watter lisensies en of sertifikate moet in plek wees en waar doen ek aansoek daarvoor? Groete, Nic
     • Watergebruiklisensie in Bloemfontein

      Wie kan my behulpsaam wees met aansoek vir watergebruikslisensie in Bloemfontein
      • Vraag oor waterregte

       Ons koop 'n plaas so drie jaar terug. Plaas was een groot stuk grond, maar toe die oupa sterf, bemaak hy die grond aan twee broers wat dit toe opdeel. Ons koop toe die een deel waarop die oorspronklike huis op is by die een broer. Die water van hierdie huis het al die jare gekom van die ander broer se grond met geen geboue of huis op nie, slegs vee met hul watertenk. 'n Mondelingse ooreenkoms (niks op papier…
       • Kan ek plaas koop voordat dit na trust gaan?

        As jy weet dat as jou oupa sterf, jou ouma die grond sal erf, en, nadat jou ouma sterf, dit na ʼn trust toe gaan. Sal jy die plaas by jou oupa of ouma kan koop vóór dit trust of ouma toe gaan, en wat sal die implikasies daarvan wees en wat sal van die trust of testament word?
        • Kan familie my uit huis sit, met my vruggebruik?

         Ek wil net weet as ek vruggebruik op die huis het kan die ander familie my uitsit?
         • Vraag oor verblyfreg in woonstel

          Wat sé die wet as ek aan familie verblyfreg wil gee in n woonstel na my afsterwe?
          • Aankoop van ouers se eiendom

           My ouers het grond wat nie afbetaal is nie, maar ek sal die grond erf as hulle sterf. Hulle is in 'n swak finansiële posisie en ek sou hulle graag wou help. Kan ek die grond by hulle koop en wat is die finansiële implikasies? Ek sal 'n huislening moet uitneem om hulle skuld te delg. Hulle wil niks ekstra hê vir die grond nie, solank ek net die uitstaande skuld betaal. Wat staan my te doen?