Regskenner

Boedel en lewensreg vir eggenote

Vraag

My pa en sy huidige vrou is vervreemd van mekaar vir die afgelope jaar. Sy het lewensreg volgens hom op die eiendom. Die eiendom is bemaak aan my, sy seun. Ons is woonagtig op die eiendom. Ons wil die eiendom op my naam sit. Het sy eneige aanspraak of reg? Hy wil skei van haar. Hulle is buite gemeenskap van goedere, sonder aanwasbedeling, getroud

Antwoord

Indien u vader en sy vrou buite gemeenskap van goed getroud is, het dit voor die troue die opstel en registrasie van ‘n Huweliksvoorwaarde Kontrak (HVK) behels. U vader kon destyds moontlik in die HVK reeds ʼn verblyfreg aan sy eggenoot verleen het, in welke geval sy daarop geregtig sal wees as hulle byvoorbeeld sou skei. U moet dus insae tot die inhoud van die HVK verkry om vas te stel of u vader wel aan sy vrou so ʼn verblyfreg verleen het. Indien daar geen sprake van ʼn verblyfreg is wat der middel van die HVK in die Aktekantoor geregistreer is nie, beskik die eggenote nie op hierdie stadium oor ʼn geregistreerde verblyfreg nie.

Indien u en u gesin nou reeds die eiendom bewoon, sal dit vir u die moeite loon om die aangeleentheid met u vader te bespreek om seker te maak dat hy nie gedurende die voorgenome  egskeiding, in ‘n skikkingsooreenkoms  só ‘n lewensreg aan haar oormaak nie, want dan sal dit in die egskeidingsbevel, wat in wese ʼn hofbevel is, vervat wees en sy wel daarna oor so ʼn lewensreg beskik.

U aangewese opsie is dus om nou reeds die aangeleentheid met u vader te bespreek en die dienste van ʼn prokureur bekom om julle regte te vestig. Indien die vervreemde eggenote nie tans die eiendom bewoon nie, en daar is geen gevestigde regte waaroor sy ingevolge die HVK beskik nie, sal dit glad nie ʼn moeilike aangeleentheid wees om tot u bevrediging op te los nie.

* Geskryf deur Butch van Blerk, direkteur: Bill Tolken Hendrikse Ingelyf, van Bellville, Kaapstad.

17 November 2016


Kommentaar

Een kommentaar op “Boedel en lewensreg vir eggenote

  1. Hennie Vermaak
    Hennie Vermaak

    Lyk vir my hierdie is ‘n geval waar die seun wil erf voor sy pa dood is. Dit is jou pa se eiendom en kan hy daarmee maak wat hy wil. Erf is ‘n voorreg nie ‘n reg nie.


Lewer kommentaar

Slegs in Afrikaans

Los 'n antwoord

Alle velde moet ingevul word.