Nuus

 • Koring behaal rekordpryse

  Hugo Lochner

  Koring verhandel tans teen rekordpryse op internasionale markte weens ‘n sameloop van verskeie faktore. Pryse word opwaarts gedruk deur potensiële aankope deur Egipte en Turkye, swakker oeste in Australië weens droogte, minder koring in Argentinië en ongunstige toestande voor die nuwe Amerikaanse winterkoringaanplanting.

 • Afskaling dui op kortsigtigheid

  Isabel Stoltz

  Kapitaal wat in landbounavorsing in Suid-Afrika belê word, lewer ‘n opbrengs van 15 % tot 100 %. Die staat doen swak besigheid as hy hierdie belegging verklein, sê dr. Jons Terblanche, ‘n voormalige voorsitter en hoof uitvoerdende beampte van die Landbounavorsingsraad (LNR).

 • ‘Vroue moet meer betrokke raak’

  Isabel Stoltz

  Die veranderde aard van die boerdery maak dit noodsaaklik dat vroue in ‘n groter mate tot die landbou toetree, het mnr. Wilco Beukes in sy presidentsrede op Agri Noordwes se kongres buite Rustenburg gesê.

 • Boegoe-loodskomitee gestig

  Johan Coetsee

  ‘n Boegoe-loodskomitee is op ‘n inligtingsdag by die Elsenburg Landbounavorsingsentrum gestig om probleme en uitdagings in dié klein, maar groeiende, bedryf te hanteer.

 • Tyd vir vernuwing, s

  Theuns Botha

  As gesê word die Landboubesigheidskamer (LBK) kan nie net meer ‘n boerbeheerde, boergerigte organisasie wees nie, beteken dit nie ‘n aftakeling van landboustrukture in die land nie. Wanneer die LBK sy lidmaatskapbasis verbreed, kan dit juis die landbou se posisie in die land verstewig.

 • Verskil tussen Suid-Afrika en Zimbabwe net 15 jaar

  Deur LBW

  Daar is doemprofete wat aanvoer dat die verskil tussen Suid-Afrika en Zimbabwe net vyftien jaar is. As werkloosheid in Suid-Afrika nie ernstig aangepak word nie en oor die volgende dekade verder toeneem, staar die land groot probleme in die gesig. Dit kan lei tot ‘n populistiese regeringsbestel.

 • Grondhervorming: Boere kan verskil maak

  Deur LBW

  Daar moet geen illusie wees dat grondhervorming baie emosies kan aanwakker nie. Om dit egter te sien as ‘n kortpad na rykdom is onsin en onverantwoordelik. Dit is terselfdertyd belangrik dat ‘n onderskeid getref word tussen die behoefte van mense om grond te besit en die aanwending daarvan om welvaart te skep.

 • Ja vir heffings op wintergraan

  Johan Fouché

  Die statutêre heffings op koring, gars, hawer en durumkoring gaan voort. Die Minister van Landbou en Grondsake, me. Thoko Didiza, het die aansoek om die voortsetting van die heffings, wat op 30 September ten einde sou loop, goedgekeur.

 • ‘Boer se vesting rus op werk, wysheid’

  Jan Cilliers

  TLU Suid-Afrika het niks te doen met enige planne om die owerheid omver te werp nie. "Sulke opmerkings wil ek vandag finaal met minagting verwerp, en vir die mense wat hulle daarmee besig hou, sê: ‘As julle TLU SA wil beveg, doen dit met sinvolle argumente en nie met onsinnige kroegstories nie.’ Ons pleeg nie terreurdade nie, maar veg met alles wat ons het teen terrorisme."

 • Belang van landbou op wêreldberaad bespreek

  Deur Nico Van Burick

  Die landbousektor hoop dat die Wêreldberaad oor Volhoubare Ontwikkeling ‘n ommekeer teweeg gebring het in die wêreld se siening van die belangrikheid van dié bedryf en sy deurslaggewende rol in volhoubare ontwikkeling.