Serwitute

 • Knelpunt met geproklameerde pad

  Deur Jan Bezuidenhout

  ʼn Geproklameerde  pad kan nie gesluit word deur die plaaslike owerheid (munisipaliteit), tensy ál die eienaars wat by die gebruik van die pad betrokke is, toestem nie. U sal ‘n kennisgewing per geregistreerde pos van die munisipaliteit ontvang waarin u ingelig word van die nuwe eienaar se versoek dat die openbare pad gesluit word en dat […]

 • Serwituutpad loop deur erf: Hoe nou?

  Deur Jan Bezuidenhout

  Voordat u ʼn koopkontrak vir hierdie erf teken, moet u besoek aflê by die stadsbeplanner van u munisipaliteit , sodat hy u 100% kan inlig oor die huidige en toekomstige posisie omtrent hierdie serwituutpad. Dit sal u beslis help met u besluit oor of u hierdie erf moet koop aldan nie. Die potensiële gevolge kan […]

 • Regte op serwituut-pad

  Deur Jan Bezuidenhout

  Dit is baie algemeen dat die eienaars van die dienende eiendom (uself) en die heersende eiendom (die buurman) die serwituutpad wat oor een van hul se grond loop, saam gebruik. Hy kan u hoegenaamd nie verbied om die serwituutpad oor u grond self te gebruik nie – dit bly nog u grond. * Geskryf deur mnr. […]

 • Probleme met hek op serwituutpad

  Deur Jan Bezuidenhout

  Ja, jy het ‘n voet om te staan: ʼn Beginsel van die reg is dat jy ʼn reg het om jou skade/potensiële skade te beperk. Dit beteken jy kan die hek sluit om jou diere uit die pad te hou. Jy moet almal behoorlik vooraf inlig. Jy moet ook foto’s neem van die hek wat […]

 • Vra raad oor serwituutpad

  Deur Jan Bezuidenhout

  U kan by jou plaaslike munisipaliteit vasstel waarvoor die plotte gesoneer is. Dit behoort óf vir residensiële doeleindes óf vir landbou gesoneer te wees. Dis onwaarskynlik dat die plotte vir algemene besigheid gesoneer is, dus behoort die bouer nie plot 76 te kan huur vir doeleindes om boubedrywighede daarop of daaroor uit te oefen nie. […]

 • Ander reëls vir publieke serwituut?

  Deur BUTCH VAN BLERK

  Soos u aandui is daar wel serwituutpaaie wat as publieke serwituutpaaie ge-ag word, eerder as geproklameerde paaie wat in die plaaslike owerheid vestig. Interessantheidshalwe kan by u plaaslike owerheid of Munisipaliteit vasstel of hierdie publieke serwituutpad ook in u plaaslike owerheid vestig. Dit mag moontlik die geval wees. Dieselfde reël geld vir die oprigting van […]

 • Wie betaal koste om dam te onderhou?

  Deur Charl van Rooyen

  Indien daar geen spesifieke ooreenkoms met betrekking tot die instandhouding van die dam bestaan nie, behoort die gebruikers van die water uit die dam vir die herstel daarvan verantwoordelik te wees. Dit blyk moontlik te wees dat die gebruikers van die water serwituutregte bekom het ná afloop van ‘n periode van 30 jaar en indien […]

 • Bure wil pad deur plaas gebruik vir besigheid – ek weier

  Deur Jan Bezuidenhout

  ‘n Vergunning van ‘n reg van weg kan ná gereelde en openlike gebruik vir ‘n periode van 30 jaar ingevolge die Verjaringswet, ‘n serwituut ten gunste van die gebruiker se eiendom vestig. Het die vorige eienaars dit op só ‘n wyse gebruik vir 30 jaar of langer, het hul heel waarskynlik so ‘n serwituut ten gunste […]

 • Toegangspad na plaas vol versperrings

  Deur BUTCH VAN BLERK

  U meld “ek woon op ‘n binneplaas met as enigste toegangspad ‘n 2-spoorpad van 4,5km oor ‘n aantal ander plase, reeds meer as 60 jaar in gebruik, maar nie ‘n serwituutpad nie”. U kan kennis daarvan neem dat hierdie pad toe hy  vir langer as 30 jaar gebruik is om  die binneplaas of plase te […]